* Inkubatoret te papërshtatshëm për transportin intensive në drejtim të QSUT dhe 2 jo vetëm jashtë funksionit por mbi 20 vjeҫarë ᵃ Aparati i radiologjisë nuk mund të shfrytëzohet 24 orë sepse mungon laboratory dhe QSUT përgjigjet vetëm paradite për larjen e filmave ᵇ Aparatet e fototerapisë prodhim para 2004 dhe nuk lejojnë për t`i shfrytëzuar për fototerapinë intensive