*podaci za 2018. godinu se odnose na period januar-avgust