* Det kan være mer enn en innklaget helsepersonellgruppe per sak. Antallet vedtak fordelt på helsepersonellgrupper blir derfor høyere enn når vi kun fordeler på sakene. Forskjellen er 153 flere vedtak. Det kan for eksempel være både tannlegespesialist og øvrige tannleger innklaget i samme sak. Det kan også være to eller flere innklagede innen samme helsepersonellgruppe, for eksempel to tannleger som begge er tannlegespesialister.
 f 
in