Podatki iz REK-1 obrazcev, predloženih za obdobje v okviru posameznega leta