Statistikken er basert på tall fra blodbanken i Kristiansand. Grafen viser en oversikt over blodoverføringer fra 2012 til mai måned 2019. Fordelt på blodbankene i Kristiansand, Flekkefjord og Arendal. Kilde: Blodbanken, Sørlandet sykehus avdeling Kristiansand.