Delitos contra a liberdade sexual denunciados anualmente en Galicia