Alle tall i prosent p.a. *Effektiv rente på annuitetslån 1,5 mill kroner, 20 år **Differanse mellom effektiv rente og månedsgjennomsnittet av nominell NIBOR3M