Данни от финансови отчети на ТЕЦ на въглища в България за 2022 г.