Podiel seniorov na celkovej populácii na Slovensku rýchlo stúpa

Podiel seniorov vo veku nad 65 rokov v krajinách Európskej únie v roku 2023 a zmena podielu oproti roku 2013