Stillingsnedlæggelser fordelt på DR's direktørområder.