Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych