Rättsstatlighet | 2022

Grafiken visar World Justice Projects sammanställning över graden av rättsstatlighet i EU-länderna och de länder som vill gå med i unionen. EU-länder är blåa, kandidatländer orange och ansökarländer beige.