Opplevd økning i vold og trusler

Andelen som i Politiforums spørreundersøkelse fra 2023 svarer at de opplever at det har blitt mer vold og mer trusler mot politiet de siste to årene. Undersøkelsen ble besvart av nesten 3000 politiansatte.