80+: Fremragende omdømme. 70-79: Godt omdømme. 60-69: Middels godt omdømme. 40-59: Svakt omdømme. Endringer på under 1 poeng er ikke signifikante, og er derfor ikke markert.