* intensivenheter på regionsykehus er ikke tatt med enkeltvis i denne oversikten men regnet som en