Asalariados/as galegas en función do tipo de xornada laboral