Tabellen visar andelen finsk- och svenskspråkiga i de tvåspråkiga kommunerna.