10 najbardziej zadłużonych firm, które ogłosiły upadłość