Estimater på baggrund af totale kriminalitetsforekomster, korrigeret for køn, alder, bopæl og beskæftigelsesstatus.