Udvikling i hussalget fra 4. kvt. 2023 til 1. kvt. 2024

Kortet viser udviklingen i antallet af solgte villaer og rækkehuse for kommuner i Danmark i perioden fra fjerde kvartal 2023 til første kvartal 2024.