Sykefravær for lønnstakere i landet 

Hvilken næring i Norge har høyest sykefravær i landet, og hvordan har utviklingen vært mellom 2015 og 2022?