Forklaring: Antal lønmodtagere i beskæftigelse i 4. kvartal omregnet til fuldtidsansatte. Indeks: 2008=100. *Stat og offentlige virksomheder, **Private virksomheder og organisationer.