Diagrammet viser de fem forhold, der er størst enighed om. Respondenterne har haft mulighed for at vælge flere svarkategorier; svarprocenten er derfor over 100.