Proxección dos resultados se Galicia fose unha única circunscrición