Porovnanie výkonnosti amerických akciových indexov S&P 500 a Russell 200

Porovnanie výkonnosti index za posledné 3 roky