1551 röstberättigade personer tillfrågades under perioden 11-24 november 2019.