Prosentvis fall fra toppnivå innenfor siste 52 ukersperiode.