Tallene er alene et udtryk for, hvor mange asylansøgninger, som myndighederne modtog. Tallene skal derfor ikke tages som udtryk for, hvor mange ansøgninger, der blev imødekommet. De danske myndigheder gav i 2018 asyl i 56 procent af sagerne.
 f 
in