*En 1989 votan 18 deputados menos pola anulación das eleccións en Pontevedra, Murcia e Melilla