BNP per capita | 2023

Kartan visar köpkraftsjusterad BNP per capita i EU-länderna för 2023. Blåfärgade länders ekonomier var större än EU-snittet medan orangefärgades ekonomi var mindre. Ju mörkare färg desto längre från EU-snittet (=100). För musen över länderna för mer information.