Dôvody neúčasti

Na otázku odpovedalo 447 respondentov (len tí, ktorí neplánovali/nešli voliť).