*מספר הרוגים בשנה: שמעון פרס כיהן פחות משנה כראש ממשלה. הנתונים המוצגים הם נירמול של מספר ההרוגים בתקופתו