Každý desiaty operátor výroby je z cudziny

Podiel zahraničných pracovníkov v danom povolaní v %