Emisjonsvolumet tok seg opp i 2023

Etter et svakt 2002, var det samlede emisjonsvolumet til Dealflow og Folkeinvest nesten oppe i 600 millioner kroner i fjor.