Porcentaxe de voto ao PSdeG-PSOE en cada sección censual