EU-avgift och EU-stöd i förhållande till BNP | 2000–2022

Grafiken visar skillnaden mellan hur mycket medlemsländerna betalar in till EU-budgeten och hur mycket de får tillbaka i form av olika stöd som andel av bruttonationalprodukten, BNP. Blå färg innebär att landet får mer tillbaka än det betalar till EU medan vice versa gäller för orangefärgade länder. Siffrorna visar ett genomsnitt för åren 2000-2022.