SCB har tagit fram uppgifterna om preliminärt röstberättigade vid de kommunala valen 2018 genom en framskrivning av befolkningen baserat på befolkningsregistret i juni 2017.