Dèficit de competències: diferència entre el nivell assolit i la utilitat a la feina