Förändring i självmord per EU-land | 2011–2020

Staplarna visar den procentuella förändringen i antal självmord uttryckt som åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare mellan 2011 och 2020.