Et dødskryss brukes i teknisk analyse og oppstår når det såkalte 50 dagers glidende gjennomsnitt krysser 200 dagers glidende gjennomsnitt. De glidende gjennomsnittene gir en vurdering av den generelle trenden i en aksjekurs.