Andel elever utan examen efter tre år på gymnasiet

Andel som inte lämnar gymnasiet med examen efter tre år, fördelat på program.