Persoas inscritas en Galicia no réxime especial de empregadas do fogar