Alderspensjon for uføre

Pensjonistforbundet har regnet ut hvor mye uføres alderspensjon var før Solberg-regjeringa kuttet skjermingstillegget, hva pensjonen er i dag, og hvor mye Støre-regjeringa vil øke den.

Pensjonistforbundet har regnet ut hvor mye uføres alderspensjon var før Solberg-regjeringa kuttet skjermingstillegget, hva pensjonen er i dag, og hvor mye Støre-regjeringa vil øke den.