Målgrupp: Allmänheten 18-79 år. Fråga: Hur stort förtroende har du för respektive partiledare?  Svarsalternativ: Mycket litet förtroende, ganska litet förtroende, varken eller, ganska stort förtroende, mycket stort förtroende, vet ej. Undersökningsperiod: 28-30 november 2019. Metod och urval: Webbintervjuer i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade panel. Antal genomförda intervjuer: 1 144. Beställare: Expressen.