धादिङ जिल्लामा धर्म

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसारा