Figuren viser udviklingen for CO2-udledning (i ton) fra flaring i forhold til den samlede olie- og gasproduktion i hhv. Danmark og Norge