Evolución da superficie ocupada por eucaliptos en Galicia (hectáreas)