Noot: cijfers gecorrigeerd voor verschillen naar geslacht en leeftijd. Zwakke sociale ondersteuning werd niet gemeten in 2001 en 2004. Het gaat om schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in