Odpovede na otázku: "Do akej miery súhlasíte s týmto obmedzením v prípade nasledovných sviatkov?", reprezentatívna vzorka 1012 respondentov, zisťovanie 23 - 28.1.2018