* Pescara Invest er i dag heleiet av Hermine Midelfart. Søstrene eide tidligere selskapet sammen.